Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat

Data
Abril 2024
Tipologia d’obra
Lloc
Sant Esteve d'en Bas
direcció facultativa
Arnauestudi d'arquitectura
comentaris
Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, pràctic i eficient. Que ens transmet calma i armonia.
Open chat