Reforma de la Rectoria de Sant Esteve d'en Bas

Data
Juliol 2021
Tipologia d’obra
Lloc
Sant Esteve d'en Bas
direcció facultativa
Arnauestudi d'arquitectura
comentaris
Reforma parcial de l'edifici de l'antiga Rectoria (Edifici inclòs en el catàleg de béns a protegir).
Open chat